همراه شما، هر کجا که باشید.

آلتون طب با تکیه بر نمایندگان مجرب خود در استان های مختلف آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان در سراسر کشور می باشد.

نام نماینده

خانم نسرین رستمی

شرکت

شركت سولار پزشكي پارسا

استان

البرز و همدان

نام نماینده

آقای مهدی عطار

شرکت

تجهيزات پزشكي طب و جراح

استان

فارس

نام نماینده

آقای مسیح اخوان

شرکت

شركت سامان افراز نوآور

استان

اصفهان

نام نماینده

خانم فاطمه تقوی

شرکت

شركت صنوبر گستر كاسپين

استان

مازندران و گلستان

نام نماینده

خانم فاطمه تقوی

شرکت

تجهيزات پزشكي و بيمارستاني سپيدار

استان

هرمزگان

نام نماینده

آقای سیروس مریدیان

شرکت

شرکت مه پردیس جنوب

استان

خوزستان